Bc. MARKÉTA MAŠÁTOVÁ - GENEALOGICKÉ SLUŽBY - Email: tel.: +420 602 377 730

CENÍK SLUŽEB

Na začátku samotného pátrání lze stanovit konečnou cenu za mé služby pouze orientačně. Odvíjí se od typu rodokmenu a tím i množství osob v něm, časové náročnosti zpracování, dostupnosti archivních materiálů a rozsahu objednaných prací. Vše je samozřejmě otázka vzájemné dohody. Na základě dodaných dokumentů a požadavků na rodokmen provedu rešerži a určím nejvyšší částku, kterou za mé služby zaplatíte.

Pro lepší představu uvádím maximální ceny:

Klíčové položky rozpočtu:

Při požadavku na expresní zhotovení rodokmenu, tj. ve lhůtě kratší než 3 měsíce, účtuji k běžné ceně za své služby přirážku 20%.

Ceník je platný od 1.2.2017