Bc. MARKÉTA MAŠÁTOVÁ - GENEALOGICKÉ SLUŽBY - Email: tel.: +420 602 377 730

Abych mohla začít s vyhledáváním Vašich předků, je třeba předložit nejstarší dostupné dokumenty Vašich příbuzných, nejlépe v přímé linii. Jedná se především o rodné, oddací i úmrtní listy Vašich pra(pra)rodičů. Na základě informací z nich získaných pak může začít samotné pátrání a sestavování rodinné linie. Samozřejmě čím více dokumentů najdete, tím lépe. V pátrání mohou pomoci i jakékoliv informace o životě Vašich předků, které máte.

Záznamy matričních událostí (narození, sňatek, smrt), které se odehrály od konce 19. či počátku 20. století, se mohou stále nalézat v tzv. živých matrikách, což znamená, že se nacházejí v ještě používaných matričních knihách a nejsou volně přístupné. Ani v tomto případě však není nic ztraceno. Pokud od konkrétní události uplynula dostatečná zákonná lhůta (100 let v případě narození, 75 let u sňatku a 30 let u úmrtí), umožní pracovník matričního úřadu jakémukoliv zájemci do matriky nahlédnout a pořídit výpis, a to za mírný poplatek. Pokud zákonná lhůta ještě neuběhla, o výpis může žádat pouze přímý příbuzný dotyčné osoby, doloží-li dokumenty jeho příbuznost dokazující. Výpis pro Vás mohu získat i já, pokud mě k tomu úkonu pověříte ověřenou plnou mocí. S těmito úkony Vám samozřejmě bezplatně pomohu.

Možné typy rodokomenů

Nejobvyklejší službou bývá vývod z šestnácti nebo dvaatřiceti předků či sestavení otcovské linie